ข่าวประกาศ

ตำแหน่งปัจจุบัน:หน้าหลัก>ข่าวประกาศ

ข่าว กิจกรรม ประกาศ

ศิษย์หมู่ตึกอูฐขาวเชี่ยวชาญการปรุงยา ใช้พิษ รวมทั้งการช่วยเหลือกำลังภายใน แม้ความเสียหายของท่าไม้ตายจะไม่แรงมากแต่ผนึกเลือดได้ สังหารศัตรูอย่างไร้ร่องรอย

  1. คางคกเหินสวรรค์:โจมตีศัตรู3คน สร้างความเสียหายภายใน และมีอัตราทำให้ศัตรูถูกพิษ
  2. พิษในใต้หล้า:โจมตีศัตรู3คน สร้างความเสียหายและทำให้ศัตรูถูกพิษ ขณะเดียวกันก็รักษาเพื่อนในทีม
  3. วิญญาณเก้าอสรพิษ:รักษาและปลดผนึกเพื่อนในทีม
  4. พลังคางคก:เพิ่มป้องกันให้เพื่อนในทีม