ข่าวประกาศ

ตำแหน่งปัจจุบัน:หน้าหลัก>ข่าวประกาศ

ข่าว กิจกรรม ประกาศ

สำนักต้าหลี่คำนึงถึงการโปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ จึงทำให้เป็นหนึ่งเรื่องการรักษา

  1. ดรรชนีกระบี่หกชีพจร:โจมตีศัตรู3คน เพื่อนในทีมปล่อยสกิลจะเพิ่มความเสียหายของดรรชนีกระบี่หกชีพจร
  2. สรรพสิ่งเกิดใหม่:รักษาเพื่อนในทีม5คน
  3. เริ่มต้นศักราชใหม่:คืนชีพเพื่อนในทีม
  4. นำปราณกลับศูนย์:เพิ่มสเตตัสของเพื่อนในทีมและเพิ่มโล่