ข่าวประกาศ

ตำแหน่งปัจจุบัน:หน้าหลัก>ข่าวประกาศ

ข่าว กิจกรรม ประกาศ

สำนักวัชรยาน เน้นการฝึกร่างกาย กระบวนท่าสร้างความเสียหายรุนแรง ราวกับมีกำลังพลนับหมื่น

  1. ตะวันเปลี่ยนจันทรา:โจมตีศัตรู4คน สร้างความเสียหายภายนอก
  2. ปัญญามังกรคชสาร:สะสมพลัง·1รอบ รอบต่อไปโจมตีศัตรู5คน
  3. ประทับหัตถ์โลกเวทย์:โจมตีศัตรู1คน สร้างความเสียหายและลดการป้องกันของศัตรู
  4. กระบองปราบมาร:โจมตีศัตรู3คน และผนึกเป้าหมาย